โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้ารับมอบเกียรติบัตรเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”