2024

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้นอนุบาล “เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ”

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชั้นอนุบาล “เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ” Read More »

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมการประเมิน “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข” รักษามาตรฐาน ระดับเพชร ปีที่ 2

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมการประเมิน “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข” รักษามาตรฐาน ระดับเพชร ปีที่ 2 Read More »

โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ Read More »

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้ารับมอบเกียรติบัตรเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ”

โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้ารับมอบเกียรติบัตรเรียงความ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” Read More »