คณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมฟังสวดพระอภิธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา