2023

คณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมฟังสวดพระอภิธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา

คณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมฟังสวดพระอภิธรรม เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา Read More »

โรงเรียนวัดสุทธาว่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โรงเรียนวัดสุทธาว่าเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก Read More »

โรงเรียนวัดสุทธาวาสประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

โรงเรียนวัดสุทธาวาสประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 Read More »

โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมประชุมการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัย เทศกาลลอยกระทง

โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมประชุมการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังเหตุการณ์และสร้างความปลอดภัย เทศกาลลอยกระทง Read More »