โรงเรียนวัดสุทธาวาสขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม