โรงเรียนวัดสุทธาวาสให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนายวรดร สมกิจเรือง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส