โรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้ารับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1