โรงเรียนวัดสุทธาวาสจัดงานเกษียณมุทิตาจิต “วันวานที่คิดถึง” ผอ.ชนิตา ยินดีสุข