โรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา