โรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการจราจรให้กับสถานศึกษา