ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70