ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70