ผู้อำนวยการโรงเรียน รับเกียรติบัตร RT ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ