มิถุนายน 2022

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read More »

คณะสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ม.บูรพา มอบอุปกรณ์การเรียนให้สหกรณ์โรงเรียน

คณะสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ม.บูรพา มอบอุปกรณ์การเรียนให้สหกรณ์โรงเรียน Read More »