คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีถวายพวงมาลา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

น้อมรำลึกพระคุณครู กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2653 ครั้งที่ 2

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/63

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/63

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ประจำปี 2563

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น