ผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธาวาสเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มบางละมุง