โรงเรียนวัดสุทธาวาส ชนะเลิศ 5 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71