โรงเรียนวัดสุทธาวาสประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3