โรงเรียนวัดสุทธาวาส ให้การต้อนรับ นางรัศมี จันทะเลิศ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส