โรงเรียนวัดสุทธาวาส(กลุ่มบางละมุง3) ศึกษาดูงานโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) จ.สระบุรี