ร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชั้นอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ