รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวชิรวิทย์ ชุติมาวงศ์สกุล