โรงเรียนวัดสุทธาวาสสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 สาระศิลปะ ระดับกลุ่มบางละมุง 3