นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส และนายวสันต์ เพิ่มทรัพย์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ