นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส ขอเชิญชวนพี่น้อยจังหวัดชลบุรี ร่วมกันรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง