เจ้าหน้าที่จากองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าตรวจสุขาภิบาลอาหาร