คณะสหกรณ์จังหวัดชลบุรีร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์ม.บูรพา มอบอุปกรณ์การเรียนให้สหกรณ์โรงเรียน