ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม “ประเพณีสงกรานต์งานกองข้าว ประจำปี 2565”