คลังเก็บรายวัน: กันยายน 9, 2020

น้อมรำลึกพระคุณครู กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2653 ครั้งที่ 2

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/63

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/63

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ประจำปี 2563

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

การประชุมลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID 2019

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน | ใส่ความเห็น