ประกาศผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับมัธยมศึกษา

ประกาศผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิธีการเข้าใช้งาน
1.หมายเลขประจำตัว ให้กรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัง เช่น 08811
2.รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิดของนักเรียน ตัวอย่าง 07/02/2527

ดังตัวอย่างตามภาพ

นักเรียนสามารถเข้าไปดูผลการศึกษาได้โดยคลิกที่รูปภาพหรือ คลิกที่นี่

หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกาศผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

You may also like...