โรงเรียนสุจริต

หนังสั้นสุจริต เรื่อง ธิติวุฒิ (โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชบ.3)