ผลงานนักเรียน

นางสาวกสินา ผ่านด่าน นางสาวณัฐริกา แก่นทน นางสาวสาวินี ศรีอุดม นางสาวอธิตญา ทิมกระจ่าง และนายปรมัตต์ คำแสง นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ ๗ – ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายเขมทัตต์ บุตรดี เด็กชายไชยวัฒน์ เจริญขำ และนางสาวปิยะธิดา แนงแหยม นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง วันที่ ๗ – ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒