ผลงานครู

รางวัลระดับเหรียญทอง

นางสาวเบญจมาศ พลพวก ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลระดับเหรียญทอง

นายพิรุณ แพทย์อุดม ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลเหรียญทอง

นางสาวภิธรา พรหมบุญ ครูโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรปราการ