วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางชนิตา  ยินดีสุข พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมกับกลุ่มบางละมุง 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือประจำปี 2561” โดยมีนายสมโชค  ยินดีสุข เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทย และเทิดทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังจากที่เสร็จพิธีสวนสนาม ทางกลุ่มบางละมุง 3 ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตอำลาลูกเสือเนตรนารี เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ให้กับนายสมโชค  ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดสุทธาวาส

This slideshow requires JavaScript.