วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 นางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาสและคณะครูพร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) และเข้าชมวังนารายณ์ราชนิเวศ ที่จังหวัดลพบุรี หลังจากนั้นเวลา 19.00 น. ได้มีการจัดงานเกษียณให้กับนายสมโชค ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนางพนมศรี ทิ่มเที่ยง ครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้กับครูที่เกษียณอายุราชการ

This slideshow requires JavaScript.