วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดสุทธาวาสร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561

This slideshow requires JavaScript.