วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.ชลบุรี เขต 3 ได้จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดในพิธี ได้มีโรงเรียนเข้าแข่งขันทั้งระดับประถมและมัธยมทั้งหมด 17 โรงเรียน และโรงเรียนวัดสุทธาวาสได้เข้าแข่งขันในระดับมัธยม ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากนางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส

This slideshow requires JavaScript.