โรงเรียนวัดสุทธาวาส
26 หมู่ 7 ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลุบรี 20150
โทร/fax 038-249499
มือถือ 087-0337443